CSN ändrar sina regler

Nu ändrar CSN reglerna när det gäller studiemedlet för utlandsstuderande. Detta kan slå hårt mot utlandsstudenterna eftersom de nu får pengarna månadsvis istället för i en klumpsumma.

När man ska gå en utbildning som kostar pengar och som man inte riktigt har råd med, kan man ansöka om ett lån hos CSN.

”För det första kan man kolla med CSN om möjligheterna till merkostnadslån, någonting som vanligtvis kan täcka en del av kostanden för utbildningen.” Läs mer.

CSN ändrar reglerna

Detta gäller för en del utbildningar i Sverige, eftersom vissa faktiskt kostar. Men det gäller framför allt när man ska studera utomlands, då dessa utbildningar sällan är helt gratis. CSN ändrar nu dock sina regler när det kommer till studiemedel för de som pluggar utomlands. De nya reglerna innebär att de som ägnar sig åt utlandsstudier får samma summa som de som pluggar i Sverige. Och summan ska nu betalas ut en gång i månaden, istället för inför varje termin, som det varit innan.

Vill kunna betala terminsavgift

Tidigare har den som studerat utomlands fått sina studiemedel baserat på vad det kostar att bo i det aktuella landet, men så kommer det alltså inte vara nu när de utlandsstuderande kommer att få runt 10 000 kronor. De här nya reglerna väntas slå hårt mot de studenter som är beroende av att kunna betala sin terminsavgift. I dessa fall är de i behov av den klumpsumma som kan ligga på upp emot 100 000 kronor. Trots utlandsstudenternas oro säger politikerna att studenterna kan vara lugna. Skulle det vara så att CSN ser skäl för utbetalning på annat sätt än de nya reglerna, kommer de att beakta det, säger Metro.