Skolan

Språkresor

Språkresor för miljoner

”Att läsa är att resa” heter Akademibokhandelns slogan. Men vad ska det då kallas när man utvecklas och reser på riktigt; utanför böckernas värld. Och vad ska man kalla det när politikerna reser iväg för skattebetalarnas pengar. Vi människor är ständigt på jakt efter nya utmaningar. Och något som vi älskar är att resa. En …

Språkresor för miljoner Läs mer »

Hög ljudvolym i klassrummen

Det visar sig att var femte elev använder öronproppar i klassrummet för att kunna koncentrera sig. Det är därför viktigt att man problemen om höga ljudvolymer och svårigheter för koncentration på allvar för att kunna arbeta mot en bättre arbetsmiljö i de svenska skolorna. Det är ett återkommande problem att elever i skolorna runt om …

Hög ljudvolym i klassrummen Läs mer »

Entre med säkerhetssystem

Säkerhet i skolan

Att fler människor i samhället känner sig mer otrygga idag än tidigare är inget nytt för de flesta. Hur olika säkerhetslösningar ser ut beror på var i samhället du vistas. En plats där både barn och ungdomar befinner sig varje dag är i skolan, frågan är hur det på bästa sätt går att förebygga oroligheter …

Säkerhet i skolan Läs mer »

Översättningsbyrå

Integrera genom språk

Mångfald är ett begrepp som har hängt med i den svenska skolvisionen ett bra tag. Med mångfald kommer många fördelar: forskning visar till exempel att kreativiteten och idérikedomen ökar. Men en viktig del i skolans uppdrag handlar om att nå ut till vårdnadshavare och informera dem om deras valmöjligheter. Nyanlända vårdnadshavare med barn kan ha …

Integrera genom språk Läs mer »

Forskning om välfärd

En central del i utvecklingen av välfärdsstatens funktioner är att kunna följa upp och utvärdera verksamheten på olika sätt, bland annat genom forskningsprojekt som syftar till att utveckla verksamheten. Arbetet har pågått i nästan 40 år: det var på 70-talet som de första professurerna i socialt arbete inrättades. Ett andra spår, förutom akademiseringen av området, …

Forskning om välfärd Läs mer »

Tala om studentens lyckliga dar

Talare efter talare presenterar dina fel, brister och tillkortakommanden i det förflutna. Nej, vi talar inte om vittnen som kallas in till en rättegång, och inte heller om åklagaren eller målsägandebiträdet. Vi talar om hur det är att ta studenten. Skillnaden mellan att ta stundeten och att vara part i en rättegång är dock att …

Tala om studentens lyckliga dar Läs mer »

Vad lärs inte ut i skolan?

Det finns en tendens i den svenska skolan att låta utbildningen finnas till förs in egen skull, och vara sitt eget mål. Detta innebär att man på utbildningar i ekonomi snarare lär ut olika teorier om ekonomi än mer praktiska kunskaper, som exempelvis hur man använder ett verktyg för projektstyrning online. På en del utbildningar …

Vad lärs inte ut i skolan? Läs mer »