Bristande arkivering av betyg

Betyg är en fråga som ofta tas upp och debatteras, och det är i dagsläget väldigt viktigt att ha ett betygsdokument. Det finns flertalet situationer som kräver att man har ett betygsdokument att visa upp, till exempel kan det handla om:

  • När man ska söka in på gymnasium, högskola, universitet eller folkhögskola där betygen och de kurser man läst har betydelse
  • När man ska visa upp sina betyg på till exempel en arbetsintervju eller för arbetsförmedlingen och andra myndigheter
  • För sin egen skull, så att man ska minnas och se vad det är man har läst och vilket resultat man fått i kurser och utbildningar

För att man ska lätt komma åt sitt betyg, och för att det ska bevaras på ett säkert sätt så behöver det arkiveras. En del skolor har bra rutiner kring arkivering medan andra skulle behöva hjälp med arkivering av elevers betyg, för annars kan det gå ut över eleverna om det visar sig att deras betyg inte har arkiverats.

Det finns flera exempel på när liknande har hänt, till exempel kan man läsa här om hur Victor Skoglund försökt få tag på kopior på sina gymnasiebetyg från friskolan Östra Akademin i Västervik, då han skulle söka in på polishögskolan. Men betygen går inte att finna, vilket gör det väldigt svårt för Victor att söka in till polishögskolan.

Ett annat uppmärksammat fall i frågan är när det uppmärksammades att flera årskurser saknar sina avgångsbetyg från John Bauergymnasiet i Sundsvall. John Bauergymnasien försattes i konkurs för ett tag sedan och friskolan var inte aktiv under en särskilt lång tidsperiod. Båda dessa fall har varit på friskolor, och kanske är det så att skolor som inte har lika lång vana av att hantera betygsdokument och liknande brister i rutinerna och därför inte arkiverar betygen på det sätt de borde? Det är svårt att avgöra om det har med friskolorna att göra eller om det är någonting som är ett problem i hela skolväsendet, men rutinerna kring arkivering av betyg borde absolut skärpas så att ingen står där och inte kan få en kopia på sitt betygsdokument.