Kunskaper för livet efter skolan

Skolan är inte bara till för att vi ska lära oss att räkna, skriva och beskriva hur osmos går till. Nej, det är viktigt att vi ser skolan som ett redskap för att förbereda ungdomar för den värld som väntar dem efter att studentmössan åkt på och därefter dränkts i champagne eller lättöl på ett flak en solig junidag. Nej, det finns mycket som dagens barn och ungdomar behöver förberedas på, och då är skolan en av de platser som funkar som allra bäst för att de ska lära sig det! Här är några av de saker vi tycker att man ska lära sig i skolan:

  • Något som många inte lär sig längre med tanke på alla de GPSer och kartfunktioner vi har i mobiltelefoner och liknande, det är att kunna orientera sig med hjälp av karta och kompass. Om man nu skulle hamna ute i skogen där det inte finns någon möjlighet att ringa någon eller att få anslutning med telefonen för att hitta dit man ska, då är det bra att kunna grundläggande orientering, vilket bland annat de här skolungdomarna fick lära sig under en dag i skogen.

  • Alla dessa nya saker vi använder mer och mer, till exempel mobiltelefoner och datorer som vi spenderar mycket tid framför ger oss nya ergonomiproblem. Och det här med ergonomi och hur man ska se till att hålla kroppen frisk och bra är enormt viktiga kunskaper, särskilt när man är i den fasen då man växer och utvecklar den kropp man ska bära runt på resten av livet. Ergonomiska tillbehör som man kan skaffa till skolor för att både lära och se till att de får en bra miljö kan man skaffa på http://www.belttonshop.se till bra priser.

  • Sociala färdigheter är någonting som utvecklas under skolåren, och det är viktigt att allas behov tas tillvara i skolan och att de utifrån sina förutsättningar får en möjlighet att öva upp och slipa på sina sociala färdigheter. Det handlar för de vuxna mer om att visa vad för positiva effekter en god social förmåga kan ha snarare än att visa på negativa effekter om man saknar dessa förmågor.

Detta är några av de saker som vi behöver kunskap om i livet som vi kanske inte får genom den specifika undervisningen utan från de saker som sker runtomkring i skolan, och de extraaktiviteter som läggs in och fokuseras på.