När annat än utbildning betyder något

Att ha rätt utbildning är ofta av stor betydelse för att du ska få det jobb du vill ha, men det finns många andra saker som också kan spela in. En av de viktigaste är ideellt engagemang av något slag. Vare sig du har erfarenhet av volontärarbete i någon form, har varit med i scouterna eller är politiskt engagerad bör du alltid skriva detta på ditt CV. Denna typ av meriter har alltid en viss vikt när kandidater jämförs, och ibland kan det vara just detta som gör att du får jobbet.

Förutom ideellt engagemang bör du alltid nämna åtminstone några av de jobb du haft tidigare i din ansökan. Har du haft väldigt många jobb under kortare perioder behöver du kanske inte nämna alla, men fundera på vilka jobb som har betytt mest för att utveckla färdigheter som du kan ha nytta av i arbetet du söker. Har du arbetat på en underbemannad förskola, hemtjänst eller på McDonalds? Bra, då har du lärt dig att arbeta under tidspress, och att hålla många bollar i luften. Dessutom har du lärt dig att ge service och att bemöta människor. Tryck på detta i din ansökan, så ska du se att du blir kallad på åtminstone en första intervju.