Försvaret satsar på arbetslösa ungdomar

Allmän värnplikt står för dörren och nu vill även militären satsa på att ge arbetslösa ungdomar jobb. Dock kräver projektet, att satsa på långtidsarbetslösa ungdomar ett regeringsbeslut.

Allt mer blåser det upp kring försvar och det militära. Från märken som Snigel Design som levererar kläder och produkter till att militären jobbar hårt för att värva nya medlemmar och kämpar. Att värnplikten ska återinföras är något vi kan läsa i både ExpressenAftonbladet och många andra nyhetstidningar. Tanken är att både män och kvinnor ska kallas, men exakt hur det ska fungera vet man inte. Vad försvaret vill just nu är att man ska kunna få in fler ungdommar som är långtidsarbetslösa som saknar gymnasiebetyg.

Från 12 till 20 veckor

Istället för en 12 veckors grundutbildning ska man ha en utbildning på 20 veckor där man läser upp 1–2 kärnämnen oh sedan fortsätter med sin militärutbildning. Om denna satsning säger generaldirektören för Försvarsmakten Peter Sandwall följande:

Det handlar inte om att vi söker personer som är mindre kompetenta i grunden utan tvärtom så handlar det om att fånga upp dem som inte har de formella behörigheterna men som kan bli väldigt duktiga soldater och sjömän. (läs mer)