Entre med säkerhetssystem

Säkerhet i skolan

Att fler människor i samhället känner sig mer otrygga idag än tidigare är inget nytt för de flesta. Hur olika säkerhetslösningar ser ut beror på var i samhället du vistas. En plats där både barn och ungdomar befinner sig varje dag är i skolan, frågan är hur det på bästa sätt går att förebygga oroligheter och öka säkerheten?

Skolan är på de flesta håll en öppen plats för vem som helst att besöka och att därför fundera kring tillgänglighetsanpassad säkerhetsteknik för dörrar och ge alla, både med eller utan funktionsnedsättning, möjligheten att snabbt ta sig både in och ut från fastigheten är mycket viktigt. Att på olika sätt värna om säkerhet bidrar till trygghet för alla individer.

Åtgärder

  • Att upprätta en handlingsplan för hot och våld är en viktig första åtgärd för att få med alla medarbetare om vad som gäller vid stora eller mindre incidenter. Något som många skolor borde bli bättre på att införa.
  • I dessa tider är det en del skolor som väljer att låsa sina dörrar för att förhindra obehöriga tillträde. Kanske kan det vara en åtgärd som fler skolor kan behöva ta till?
  • Ett kameraövervakningssystem kan också bidra till att en stökig skolmiljö minskar. Detta införs givetvis i linje med vad gällande lagstiftning tillåter.

Dialog och kommunikation

Även om det är så att skolor runt om i landet idag tyvärr behöver prioritera sin säkerhet och säkerställa åtgärder kring en eskalerande utveckling så är ännu en förebyggande insatskommunikation. Inte bara är det önskvärt med en respektfull dialog elever och lärare emellan men även hur exempelvis eleverna själva tilltalar varandra. Hur en elev har det hemma med familjen, hur denne där blir bemött ger givetvis en återspegling i skolan. Att i möjligaste mån inkludera elevens föräldrar eller målsman i ett så tidigt stadium som möjligt med förhoppning om att lösa en gryende konflikt kan ibland vara avgörande för att vända en negativ utveckling.

Kanske kan det även vara så att vuxna generellt i samhället idag behöver återta en mer gränssättande roll redan tidigt i ett barns liv, givetvis med respekt och hänsyn och att följden i skolan skulle kunna bli mindre stök och mer respekt?