Hög ljudvolym i klassrummen

Det visar sig att var femte elev använder öronproppar i klassrummet för att kunna koncentrera sig. Det är därför viktigt att man problemen om höga ljudvolymer och svårigheter för koncentration på allvar för att kunna arbeta mot en bättre arbetsmiljö i de svenska skolorna.

Det är ett återkommande problem att elever i skolorna runt om i landet ofta har det svårt med arbetsro. Miljön i klassrummet kan vara stökig, ha hög ljudvolym och många känner sig otrygga.

Sydsvenskan skriver om en enkät som Skolinspektionen har gjort för Maria Montessori-skolan i Lund. Resultatet visar att 21 procent av vårdnadshavarna till elever på skolan uppger att deras barn har haft det svårt att arbeta i klassrummet just på grund av att ljudnivån är för hög. 36 procent av eleverna svarade även att de själva inte fått någon arbetsro under lektionstid.

En vanlig syn i de svenska klassrummen är tyvärr elever med hörselkåpor i ett försök till att hålla borta höga ljudvolymer. Var femte elev använder hörselproppar skriver Expressen. Man skriver även att en fjärdedel av alla lärare uppger att det har problem med hög ljudnivå.

Skapa en lägre ljudvolym

Därför är det viktigt att man arbetar för att öka koncentrationen i klassrummet och för att sänka ljudvolymen. Självklart är det upp till ordningen i klassrummen och upp till eleverna att respektera att klasskamraterna vill ha en lugn stämning. Samtidigt kan skolorna arbeta för att minska ljudvolymerna med bra hjälpmedel på traven.

Några tips på hur man kan sänka ljudvolymen och öka koncentrationen i klassrummen:

  • Skaffa skärmväggar från soundab.se att placera ut i klassrummet.
  • Anställa flera assistenter att ha i klassrummet. Eleverna får snabbare hjälp och får bättre uppmärksamhet av en vuxen.
  • Skapa tydliga regler tillsammans med eleverna om hur man uppför sig under lektionstid. Tydlig och gemensam kommunikation är a och o för att skolarbetet ska fungera.
  • Ha regler om när och hur eleverna får använda sina mobiltelefoner.
  • Tydlighet från läraren om vad som ska göras, hur problemen ska lösas och en bra plan på hur eleverna ska få den hjälp de behöver under lektionen.