Digitala verktyg i skolan

Därför är digitalisering i skolan bra

Digitala verktyg i skolans värld används för att öka kvalitén på undervisningen. Den digitala tekniken har skapat helt nya förutsättningar i skolan gällande skolarbetet. Det viktiga är att kunna dra nytta av tekniken på rätt sätt.

Digitaliseringen i samhället har gått väldigt snabbt och olika digitala verktyg är numer ett vanligt inslag i människors vardag. Även i skolan har digitaliseringen tagit fart. Eleverna rustas nu med digital kompetens genom att få arbeta med olika digitala verktyg och hjälpmedel. Det är viktigt för eleverna i skolan att de har tillgång till rätt typ av digital utrustning. Det är lika viktigt med en läsplatta och dator som det är att ha tillgång till en skrivare och kopiator. Att skriva på en dator och sedan skriva ut det har fortfarande en stor betydelse. För att inte riskera att stå utan skrivare när skolarbeten ska genomföras finns det bläckpatroner från kända varumärken att köpa för att alltid kunna använda skrivaren och kopiatorn. När material ska köpas in till skolan är det viktigt att det finns ett lager av förbrukningsmaterial som exempelvis bläckpatroner.

“Enligt Västerås stad innebär digitaliseringen att man vill utnyttja digital teknik för att förstärka lärandet.” Läs mer här

Digitala verktyg som används i undervisningen

Trots att digitaliseringen är ett faktum och att det är viktigt för elever i skolan att använda olika digitala verktyg är det samtidigt viktigt att ha en balans mellan vanlig traditionell läsning och skrivande och det digitala. Att skriva med papper och penna samt läsa en riktig bok har fortfarande en stor betydelse. Det är av vikt att varje lärare använder de digitala verktygen på ett pedagogiskt och väl genomtänkt sätt för bäst effekt.