Dålig arbetsmiljö för många lärare

Många lärare byter samtidigt yrke eller hoppar av redan i utbildningen för att de vet att arbetsmiljön är så dålig och tuff. Vad är det som gör att arbetsmiljön är så pass illa?

I ett tidigare inlägg skrevs det om hur hög ljudvolym är ett problem i många klassrum, både för lärare och elever. Den ena parten har detta som sin arbetsmiljö och den andra ska här lära sig saker och kunna koncentrera sig.

Dåliga arbetsmiljö för många lärare

Tyvärr finns det värre hot mot arbetsmiljön är hög ljudvolym i de svenska skolorna. I SVT går det till exempel att läsa om hur facket slår larm om hur föräldrar hotar lärare i skolan. Det är alltså inte bara elever och lärare som ligger bakom ökade siffror gällande hot och våld i skolan, även föräldrar är en del av denna hårdnande kultur som blivit verklighet. Det kan alltså vara så att det kommer föräldrar till skolan och hotar lärare. Nu menar förbundsordförande i Lärarnas riksförbund, Åsa Fahlén, som även intervjuas i artikeln, att det är viktigt att skolor har rutiner för hur de ska agera när det uppstår våldsamheter och hotfulla situationer. Kanske är det viktigt att skolorna har ett bättre och närmare samarbete med till exempel polis och andra myndigheter, eftersom alla incidenter som uppstår ska anmälas. Samtidigt finns det en trend att skolor inte anmäler incidenter med hot och våld för att de vill upprätthålla en positiv bild av sin verksamhet för omvärlden. Många rapporterar alltså inte in händelser som misshandel, skadegörelse eller att en och annan förälder kommer till skolan och hotar lärare hit och dit.

Många lärare byter jobb

Det som är viktigt enligt samma förbundsordförande är att skolorna får en bra dialog med föräldrarna, eftersom det är föräldrarna som har huvudansvar för att uppfostra sina barn till bra medborgare, inte lärare som ska undervisa och lära ut i ämnen som matematik, svenska, engelska och idrott. Tyvärr verkar trenden ha gått åt motsatt håll och lärare orkar inte med det hårda trycket utan byter jobb eller går in i väggen och blir sjukskrivna.