De unga och jobben

Skolväsendet har länge kritiserats för att inte ha ett samarbete och ha någon koppling till arbetslivet. Det är främst de högre studienivåerna som har fått kritik ur denna synpunkt. Vissa grupper har det betydligt svårare än andra. Har man studerat på högskola eller på universitetet finns det många olika rekryteringsfirmor som gärna vill att man kommer till dem för att söka jobb. Men har man inte slutfört sina gymnasiestudier kan processen bli betydligt svårare. Allt hänger på vilken bransch man också söker sig till. Vill man kan man alltid söka efter ”Personaluthyrning Stockholm” men hur man än går tillväga är det svårt för de unga att ta sig fram.  Vilken stad man söker efter anpassar man naturligtvis efter den stad där man vill jobba.  Vad man bör ha i åtanke är dock att det är i de större städerna som flest jobb finns, även om det där också är svårare att få en bostad och dyrare att leva.

Elitskolor

Det finns elitskolor ute i världen även om de inte är många och svåra att få tillträde till. Allra mest sällsynta är dem kanske i Sverige där vi inte har haft någon tradition av att uttryckligen vilja forma en elit under de senaste decennierna. I USA finns det dock fler etablerade elitsskolor.  På en av dem som finns i USA har nyligen en svensk för första gången fått förmånen att studera. Frågan är om just de så kallade elitskolorna kommer att öka chanserna till att få jobb. I Sverige, precis som i resten av världen, är det naturligtvis så att den skola man har gått på spelar en viss roll för den stämpel som sätts på utbildningen. Samtidigt finns det alla chanser att komma dit man vill även om man inte har studerat på de högst rankade skolorna runt om i världen. Om det unga får jobb är även en politisk fråga, där de styrande kan göra vissa åtgärder för att förbättra förutsättningarna ute i arbetslivet.