Studier inom digital kommunikation

Mediautbildningar när Generation Y får välja

Personer födda mellan 1982 och 2003 kallas Generation Y. De är flexibla och toleranta, men också självhävdande och kritiska. På arbetsmarknaden är de en tillgång som kräver att arbetsgivarna tänker i nya banor. Det som utmärker dagens unga vuxna är deras speciella förhållande till internet och kommunikation.

Arbetsmarknaden har genomgått enorma förändringar under de senaste trettio åren, både i Sverige och globalt. Generation Y är en produkt av en förändrad värld, och är den första generationen som har vuxit upp med internet som en självklar del av livet. Detta har fostrat dagens unga vuxna till kritiska individer som är vana att uttrycka sig i sociala medier, och som är mottagliga för en annan typ av kommersiella budskap än de som tidigare dominerat. Dagens postmoderna uttryck kräver en annan typ av narrativt berättande och andra sätt att förmedla budskap, vilket Generation Y är medvetna om. Ibland säger man kanske en smula nedsättande att dagens unga inte har förstått att alla inte kan arbeta inom media, men faktum är att Generation Y har lyckats integrera bruket av sociala medier i många branscher och att de hanterar kommunikation som en självklar del av vardagen. Många i storstadsområden söker sig idag till utbildningar inom media, och utbudet av konkurrerande utbildningar är stort – här hittar du exempel på hur detta kan omsättas i praktiken.

Kommunikation kan ske på många sätt

Dagens utbildningar i media är flexibla. De är ofta medvetna om att de utbildar inför en arbetsmarknad som befinner sig i förändring, och förbereder också sina studenter på detta. Att byta arbetsplats många gånger under sitt yrkesverksamma liv är något Generation Y är väl förberedda på. En del av utmaningen är att acceptera att den bransch som media utgör på många sätt är okänd – vi vet inte hur den kommer att se ut om tio eller femton år. Att vara förberedd på detta och anpassa sig efter att faktiskt behöva skapa sin egen arbetsmarknad och dess förutsättningar är något som mediautbildningar i framkant ger sina elever.

I storstadsregionerna finns många utbildningar som är särskilt inriktade på media. Man kan betrakta utbudet utifrån tre kategorier:

  • De traditionella utbildningarna som sysslar med journalistik och reklam
  • de nya specialiserade utbildningarna inom e-Commerce, digital kommunikation, media och PR
  • samt konstnärligt orienterade utbildningar

Alla dessa går att kombinera med arbetslivserfarenhet för att skapa sig en framtid inom mediabranschen. Kommunikation är idag inte begränsat till ett specifikt fält, utan något som sker inom många olika kanaler. Erfarenhet av en typ av medium ökar möjligheterna för att pröva på andra uttryckssätt, genom både digital, skriftlig och visuell kommunikation.

Generation Y är väl medvetna om hur nätverkande och sociala kontakter fungerar på arbetsmarknaden, och har accepterat de arbetsvillkor som projektanställningar, utlasning och obetalda praktiker har lett till. En utbildning inom media går ofta att kombinera med högskoleutbildningar och konstnärliga utbildningar. Dagens unga vuxna är inte lika fast i förutbestämda yrkeskategorier, utan betraktar arbetsmarknaden i större utsträckning än någon tidigare generation som sitt eget spelfält. Utbildning och arbetslivserfarenhet behöver heller inte nödvändigtvis vara avhängiga, vilket Generation Y är väl medvetna om. Att ha ett bagage med många olika intressen och erfarenheter har kanske tidigare betraktats som ett tecken på obeslutsamhet och en brist på ambition. Idag är det precis tvärtom.