Skolbetyg

Frågan om betygen

Det här med betyg är en fråga som många engagerar sig i och bryr sig om. En del säger att man helt ska ta bort betygen eftersom de leder till att man sätter press på barn som är för små för att kunna hantera det vilket leder till att de blir stressade och osäkra, medan en del anser att betyd är ett bra sätt att bedöma ett barns eller en ungs nivå för att kunna veta om man ska sätta in extra resurser för det specifika barnet.

Skolpolitiken är något som det inte finns några klara svar angående, och däri ligger frågan om betygen och saknar svar. Vad finns det då för, för- och nackdelar med betyg?

  • Fördel: Man kan, beroende på hur tidigt betygssättningen börjar, se detta som en indikation på barnets inlärningsförmåga och tidigt upptäcka svårigheter med inlärning.
  • Fördel: För många är det en motivator, man kanske pluggar lite extra för att få det där högre betyget. Om det inte finns betyg krävs det en helt annan form av motivation för att de ska kunna jobba lika hårt.
  • Nackdel: Det kan vara mycket inriktat på just nu, och betyg kan bli missvisande. Tänk till exempel om det hänt något speciellt den veckan när det är prov, tonåringar brukar ofta ha både upp-och nedgångar i välmåendet, och gör man dåligt ifrån sig kan det ha stora konsekvenser för ens kommande betyg, även om man alla andra stunder presterar bättre än vid provtillfället.
  • Nackdel: För en del är betyg en väldigt stor press, antingen är det de själva som sätter pressen eller så kan den komma hemifrån. Om man däremot inte hade betyg kanske chansen är större att skolundervisningen fokuserar mer på det här med förståelse i inlärningen, inte bara att man ska prestera på provtillfällen.
  • Nackdel: För den som har ett annat sätt att uttrycka sin kunskap än att skriva svaren på frågor på ett prov kan det vara svårt att få bra resultat.

Ja, det finns mycket att säga om betyg. Beroende på om det blir maktskifte eller inte nu när det är val nästa år så kanske betygsfrågan återigen förändras, antingen till det bättre eller till det sämre. Vi kan bara vänta och se.